وقت گله گذاری نیست/ یک تیم منسجم تشکیل می دهیم


وقت گله گذاری نیست/ یک تیم منسجم تشکیل می دهیم

تاج پس از رسیدن به تخت فدراسیون فوتبال گفت: امروز وقت گله گذاری نیست.

 

 

به گزاشر خبرگزاری موج، در جریان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال مهدی تاج به عنوان رئیس دو سال آینده فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

تاج گفت: از کاندیداتوری میرشاد، عزیز محمدی و همه اعضای مجمع تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: امروز وقت گله گذاری نیست و باید با وفاق و همدلی فوتبال را هدایت و حمایت کنیم. باید یک تیم قوی و منسجم را بوجود بیاوریم و همه برای فوتبال تلاش کنیم.

 

 

در حال تکمیل….