وضعیت تمدید گذرنامه در خرمشهر؛ اصرار بر تمدید به‌جای صدور برگه تردد موقت!

اصرار بر تمدید گذرنامه برای سفر اربعین، در حالیکه امکان صدور برگه تردد موقت نیز وجود دارد، باعث ازدحام و شلوغی در مراکز تمدید گذرنامه و کندی و تأخیر در عملیات مربوط به صدور مجوزهای خروج از کشور برای زائران اربعین حسینی شده است.