وزیر کشور دو حکم زد

محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور در نشست معارفه مدیران جدید، از خدمات سید اسماعیل موسوی مدیرکل سابق انتخابات تقدیر کرد.

وی، وظیفه اساسی این معاونت را مدیریت فضای سیاسی کشور بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی و دولت مردمی برشمرد و بر تدوین لایحه جامع انتخابات بر مبنای سیاست های کلی نظام و لایحه جامع تقسیمات کشوری تاکید کرد.

عبدالله مرادی مدیرکل جدید دفتر امور سیاسی وزارت کشور هم در این نشست، با اشاره به وظیفه راهبری سیاسی محیط عمومی کشور بر مبنای نشاط سیاسی، هدف‌ اساسی این دفتر را استحکام ساخت سیاسی نظام دانست.

دو حکم جدید در وزارت کشور زده شد

محسن اسلامی مدیرکل جدید دفتر انتخابات نیز ادامه برنامه های وزارت کشور برای تدوین لایحه جامع انتخابات در جهت افزایش مشارکت سیاسی مردم را مبنای اصلی حرکت در دوره مسئولیت جدید اعلام کرد.

عبدالله مرادی عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی تا پیش از این به عنوان مشاور وزیر کشور مشغول به فعالیت بود و محسن اسلامی نیز عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که از ابتدای دولت سیزدهم به مدیرکلی دفتر امور سیاسی وزارت کشور منصوب شده بود.

۲۱۲۲۰