وزیر پیشنهادی کار این هفته به مجلس معرفی می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: دوره سه ماهه سرپرستی آقای زاهدی وفا بر وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست و چهارم شهریور ماه به پایان می‌رسد.

حسینی خاطرنشان کرد: جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار حداقل ۱۰ روز بعد از اعلام وصول نامه معرفی وزیر برگزار می‌شود و لذا برای برگزاری جلسه رای اعتماد تا روز ۲۴ شهریور زمان داریم؛ چراکه دوره سه ماهه سرپرست وزارتخانه در این روز به پایان می‌رسد.