وحید شمسایی استعفا داد

 انتخابات فدراسیون فوتبال امروز برگزار و مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.

پسی از مشخص شدن ریاست دوباره تاج، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال از سمت خود استعفا کرد.

شمسایی چند ماهی بود که سرمربی تیم ملی شده بود.