واکنش خداداد به تهدید رئیس کمیته بدوی

در پی پخش فیلمی از مجید فلاحتی رئیس کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال که در حال صحبت کردن با تلفن همراه خود بود، وی اعلام کرد از پخش‌کنندگان این کلیپ شکایت خواهد کرد. فلاحتی با اشاره به خنده‌های خداداد عزیزی در برنامه فوتبال برتر به این فیلم، از او خواست غزال تیزپا بماند و تیزمغز نباشد.

خداداد عزیزی در واکنش به صحبت‌های رئیس کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: این فیلم خنده‌دار بود که خندیدیم. اینکه وسط انتخابات مهمی مثل فدراسیون فوتبال بخواهی صحبت کنی، جذاب نیست. معمولاً در چنین انتخاباتی تلفن همراه را خاموش می‌کنند، ولی ایشان در حال صحبت کردن بود.

وی در مورد درخواست فلاحتی برای غزال تیزپا ماندنش تصریح کرد: من تا به حال کلمه تیزمغز را نشنیده بودم. او از چه چیزی می‌خواهد شکایت کند؟! فلاحتی خودش حقوقدان است و می‌داند آدم در این شرایط می‌خندد و نمی‌تواند جلوی خنده‌اش را بگیرد.

259 259