واشنگتن: در صورت آمادگی ایران برای عمل به تعهدات ما هم آماده‌ایم

سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد: ما از استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قاطعانه حمایت می کنیم. درصورت آمادگی ایران برای عمل به تعهدات ما نیز آماده ایم

این مقام کاخ سفید ادعا کرد نباید بین اجرای مجدد توافق هسته‌ای با تعهدات ایران بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هیچ ارتباط و شرطی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد احیای برجام نباید مشروط به تحقیقاتی شود که طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای، جزو وظایف قانونی است. ترجیح این است که بازگشت به برجام با حل شدن مسائل باقیمانده در آژانس باشد.

وی مدعی شد ایران باید به پرسش های آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ های قانع کننده  بدهد.

این مقام آمریکایی در ادامه ادعاها اضافه کرد که مسایل پادمانی مربوط به پرونده ایران در آژانس غیر سیاسی است.