واریز ۲۲ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران شمال کشور

تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای خریداری شده سال ۱۴۰۱، از چایکاران گیلان مازندران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج گیلان، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور گفت : امروز ۲۲ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران به حسابشان واریز شد که با واریز این مبلغ، تاکنون ۶۵۱ میلیارد تومان، معادل ۸۶ درصد از بهای برگ سبز چای خریداری شده از این چایکاران در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است.

با اشاره به خریداری ۹۰ هزار و ۱۱ تن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور از اردیبهشت امسال تاکنون ، افزود : ۵۶ هزار و ۴۰ تن، معادل ۶۲ درصد از چای خریداری شده امسال درجه یک و ۳۴ هزار و ۷۰ تن بقیه درجه ۲ است.

وی گفت : تاکنون ۲۰ هزار و ۲۷۵ تن چای خشک از محصول امسال چای در کارخانجات چایسازی شمال استحصال شده است.

بیش از ۵۵ هزار خانوار چایکار در گیلان و مازندران در ۲۵ هزار هکتار باغ چای به پرورش و تولید این محصول اشتغال دارند.

بیشتر بخوانید:

خسارت ناشی از سرمازدگی باغات چای بسیار زیاد است