هیچ پرونده تسهیلات ازدواجی در صف پرداخت نیست

وی بیان کرد: در سال جاری ۸۰ میلیارد ریال در زمینه ازدواج پرداخت شده که این رقم ۷۸ درصد از بودجه اختصاص یافته سال جاری است.

معاون بانک توسعه تعاون استان مرکزی ادامه داد: هم اکنون هیچ پرونده تسهیلات ازدواج در این بانک در صف پرداخت نیست.

مصلح آبادی اظهار داشت: امسال ۱۵۲ مورد تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۵۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: تسهیلات اشتغالزایی روستایی از سال ۹۶ آغاز شده و در بانک توسعه تعاون از سال ۹۷ کلید خورده که تاکنون ۸۵۰ میلیارد ریال منابع در این بخش اختصاص یافته که ۸۱۰ میلیارد ریال معادل ۹۲ درصد از منابعی که اختصاص یافته پرداخت شده است.

معاون بانک توسعه تعاون استان مرکزی افزود: تسهیلات بخش رونق تولید امسال ۸۰۰ میلیارد ریال است که این میزان ۱۰۰ درصد محقق و پرداخت شده و در این خصوص ۲۱ پرونده تسهیلات دریافت کرده‌اند.