هیچ شهرستانی در نقشه کرونایی گیلان آبی نیست


هیچ شهرستانی در نقشه کرونایی گیلان آبی نیست

بر اساس تازه ترین ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شمار شهرستان های با رنگ بندی زرد در نقشه کرونایی گیلان افزایش بافت.

به گزارش خبرگزاری موج گیلان، بر اساس تازه ترین ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شمار شهرستان های دارای رنگ بندی زرد از هشت مورد هفته گذشته به ١١ شهرستان افزایش یافت به این ترتیب املش، آستانه اشرفیه، بندرانزلی، رشت، خمام، رضوانشهر، تالش، صومعه سرا، سیاهکل، فومن و لنگرود در رنگ بندی زرد “نسبتا پرخطر” قرار گرفتند.

همچنین تعداد شهرستان های نارنجی نیز از هشت به پنج شهرستان کاهش یافت و به این ترتیب آستارا، رودبار، شفت، لاهیجان و ماسال در نقشه کرونایی گیلان نارنجی “پرخطر” هستند.  

تنها شهرستان رودسر همانند ارزیابی هفته گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رنگ بندی قرمز قرار دارد و هیچ شهرستانی در نقشه کرونایی گیلان آبی نیست.