هوای کلانشهر مشهد در شرایط پاک قرار دارد


هوای کلانشهر مشهد در شرایط پاک قرار دارد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: کیفیت هوا در۱۶ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، مهدی اله‌پور مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در خبری اعلام کرد: کیفیت هوای هفت منطقه کلانشهر مشهد در هفتمین روز شهریور ماه، در شرایط پاک برای تنفس شهروندان قرار دارد.

اله‌پور در ادامه این خبر اضافه کرد: بر این اساس هم اکنون کیفیت هوای مناطق سرافرازان، امامیه، شهید آوینی، الهیه، نخریسی، ماشین ابزار و طرق در شرایط پاک قرار دارد.

وی تصریح کرد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای سالم با عدد ۵۳ است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر (یک تا ۲ ساعت گذشته) نیز با عدد۵۷ نشان از سالم بودن هوا دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همچنین اظهار کرد: کیفیت هوا در۱۶ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار دارد.

اله پور تاکید کرد: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی متذکر شد: قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

اله پور در خاتمه خاطرنشان کرد: افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در کلانشهر ۳.۵ میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.