هوای کلانشهر مشهد در شرایط سالم قرار دارد


هوای کلانشهر مشهد در شرایط سالم قرار دارد

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۶۶ در شرایط قابل قبول و در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، مهدی اله پور مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در خبری اعلام کرد: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در روز جمعه یازدهم شهریور ماه در شرایط سالم قرار دارد.

اله پور در ادامه گفت: شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۶۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد و بیشترین بار آلودگی از ایستگاه رسالت با عدد شاخص ۱۰۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: کیفیت هوا در سایر ایستگاه‌های شهر پاک و سالم گزارش شده است.

اله پور خاطرنشان کرد: قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.