هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»

غلظت آلاینده‌ها در ساعت ۲ بامداد امروز به عدد ۱۰۸ رسید و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت، اما به مرور غلظت آلاینده‌ها روند کاهشی داشت؛ به گونه‌ای که در ساعت ۹ صبح به عدد ۸۳ کاهش یافت و در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا “قابل قبول(سالم) یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا “ناسالم برای گروه‌های حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم برای همه گروه‌ها”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا “خطرناک” است.