همه دغدغه‌های انتخاب رشته؛ به جای فرزندانمان تصمیم نگیریم

کارشناسان معتقد هستند بسیاری از دانش‌آموزان با انتخاب رشته ای که تحت تاثیر اجبار والدین باشد، ممکن است با چالش‌های بسیاری مواجه شوند.

تماشای این ویدئو به دانش‌آموزان و والدین آن‌ها که در آستانه انتخاب رشته هستند توصیه می‌شود.