همسر مصطفی تاج زاده با رییس قوه قضاییه دیدار کرد

فخری محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده در توئیتی نوشت: هم اکنون از دفتر آقای محسنی اژه ای بر میگردم. ملاقات انجام شد. موراد غیرقانونی اعمال شده را یادآوری کردم و ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامتی همسرم ادای تکلیف کردم انشاالله نتیجه بخش باشد