همایش فقر و نابرابر آموزشی برگزار شد

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، همایش فقر و نابرابری آموزشی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. 

علی ربیعی استاد دانشگاه و رئیس هیأت مدیره پویش جمعی خیر ایرانیان در این مراسم اظهار کرد: این همایش به همت ۴ انجمن علمی و ۱۰ سمن و خیریه فعال در آموزش و بازماندگی و نابرابری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ایران امروز به علل متعدد با آسیب‌های جدی روبرو شده است؛ تغییرات نگرشی گسترده، اقتصاد کوچک شده، محیط زیست ، آب، خاک، مسائل اجتماعی و اختلافات درآمد از آن جمله است.

ربیعی افزود: مجموعه مطالعات و نتایج آن چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی نشان می‌دهد آموزش قلمرویی است که تأثیر بی‌بدیل بر حرکت جامعه در جهت مقابله با ابعاد مختلف نارسایی‌ها، بحران‌ها و حتی نابرابری‌ها و کمک به ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دارد. 

وی با بیان اینکه فقر به طور کلی محصول نابرابری است و ریشه در آموزش دارد، گفت: بدون سیاست‌گذاری صحیح و مؤثر قادر به غلبه بر مشکلات و بحران‌ها نخواهیم بود. 

وزیر اسبق رفاه اظهار کرد: فقر مسأله جهانی دیرین و چالش همه جوامع است همه دولت ها و هر گرایش خواهان کنترل نابرابری و کاستن از فقر بوده‌اند سوال این است چرا موفقیت حاصل نمی‌شود چرا وضع ایران امروز قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد: در سال ۹۸، ۲۹ درصد و در سال ۹۹، ۲۳ درصد از هزینه آموزش در خانوارها کاسته شده است. 

پنل‌های‌تخصصی این همایش شامل پنل چالش‌های نظام آموزشی در ایران، پنل سمن‌ها و فقر آموزشی تجاری، پنل فقر آموزشی و کودکان با نیازهای ویژه است.

این خبر در حال به روز رسانی است