هفته خروج سهامداران از بورس

در مجموع کل هفته اخیر ۷۰۶ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۴۱ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۱۴ درصد داشته است.

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در روز شنبه به های وب، شستا، خساپا  و وبملت اختصاص داشت و روز یکشنبه حکشتی، خودرو، خساپا و وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. روز دوشنبه نیز شستا، خاور و سامان بیشترین خروج پول را به خود اختصاص دادند. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر افزایش خروج سرمایه از بورس /هفته خروج سهامداران! بخوانید.