هشدار روزنامه اصولگرا به مذاکره کنندگان هسته‌ای

این در حالی‌است که کشورهای غربی موضوع مسائل پادمانی و برجام را دو مسئله غیرمرتبط با یکدیگر می‌خوانند و از ایران خواسته‌اند بدون ارتباط دادن این مسئله به گفت‌وگوهای احیای برجام به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر شده بود که طرفین پذیرفته‌اند از یک سو ایران تعهد دهد که به پرسش‌های آژانس پاسخ خواهد داد و در ادامه کشورهای غربی هم تعهد داده اند تا این موارد در شورای حکام آژانس مختومه شود.

در هر حال، آنچه برای ایران اهمیت دارد، وعده های طرح شده از سوی کشورهای غربی نیست بلکه عملیاتی شدن آنهاست. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در این خصوص رایزنی هایی را با گروسی صورت داده است اما تا زمانی که این موارد تبدیل به یک نقشه راه عملیاتی و تضمین شده نشود، جمهوری اسلامی ایران گارد خود را بر روی آژانس بسته نگاه خواهد داشت.

فراموش نکنیم که حتی در صورت امضای توافق هسته ای، اجرایی شدن آن مشروط به بسته شدن ( مختومه شدن) پرونده های ادعایی واهی آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشورمان خواهد بود. موضوعی که بستگی به اراده واقعی گروسی و همراهانش در آژانس خواهد داشت.