هشدار جدی رئیسی به وزرای خود

رئیس جمهور در حاشیه دیدار اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب درباره ارزیابی کارنامه عملکرد وزرا گفت: وزرای ما همه کارنامه دریافت کرده اند و اگر مشخص شود وزیری نتوانسته آنگونه که باید کارش را پیش ببرد طبیعی است که ما نباید دولت را معطل بگذاریم.

وی افزود: باید کار را در آن بخشی که پیش نرفته به نحوی جلو ببریم که نقصی در آن رابطه وجود نداشته باشد.

هشدار جدی رئیسی به وزرای خود

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱