هزینه چند صد میلیاردی انتخابات اتحادیه املاک، بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری

اولین نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است تعداد کاندیداهای املاک در این دوره می باشد.

 به گفته اردشیر امیری حدود ۱۳۷ نفر و هفت گروه انتخاباتی که هر گروه شامل ۷ نفر می باشد، برخی از گروهها به صورت سیستماتیک و با هزینه های هنگفت از جمله سالن های همایش گران قیمت و درجه یک پایتخت با هزینه میانگین شبی تا ۵۰۰ میلیون تومان دست به تبلیغات و دعوت نامه هایی به منظور صرف شام و ناهار طی یک ماه اخیر نمودند.

در ادامه، این کاندیدای مستقل در رابطه با اسپانسرهای این گروه‌ها از جمله پلتفرم های بزرگ که حتی از منتقدین خود آشکارا حمایت می‌کنند و همچنین باندهای اقتصادی نام بردند که حمایت آنها و همچنین هزینه‌های چند صد میلیاردی را در پایتخت برای انتخابات یک صنف توجیه نمی‌کند.

اردشیر امیر دارای سوابق اجرایی در سازمانهای مهم و همچنین سابقه کار در املاک است  و نظرات بسیار انقلابی در رابطه با کوتاه کردن دست مافیای مسکن از صنف املاک و همچنین حمایت از اعضای معمول اتحادیه که تقریباً اکثریت قریب به اتفاق اعضا را تشکیل می‌دهند دارند.

 در ادامه و جمع بندی نهایی می‌توان گفت عدم حمایت اسپانسرهای فوق الذکر از کاندیداهای مستقل همچون آقای امیری ریشه در صداقت و عدم انعطاف‌پذیری ایشان در مواجهه با رانت‌خواری و باندبازی در ماموریتهای محوله دارد.

در انتها این سوال برای مخاطبین پیش می آید واقعا چه اتفاقی قرار است در اتحادیه املاک بیافتد که هزینه چند صد میلیادری انتخابات آنرا میتواند توجیه کند؟