هر نانوایی در روز ۸ تا ۱۰ کیسه سهمیه دارد /هیچ نانوایی در همدان به علت مشکل آب تعطیل نشده

رئیس اتحادیه نانوایان همدان با اشاره به اینکه هر نانوایی در روز ۸ تا ۱۰ کیسه سهمیه دارد و حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ نان باید پخت کرده باشد، گفت: هیچ نانوایی در همدان به علت مشکل آب تعطیل نشده و آب سالم و قابل شرب در اختیار آنها قرار داده شده است و مخازن آنها پر می‌شود تا با کمبود آب مواجه نشوند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، ابوذر گلمحمدی  رئیس اتحادیه نانوایان همدان با اشاره به اینکه هر نانوایی در روز ۸ تا ۱۰ کیسه سهمیه دارد و حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ نان باید پخت کرده باشد، گفت: هیچ نانوایی در همدان به علت مشکل آب تعطیل نشده و آب سالم و قابل شرب در اختیار آنها قرار داده شده است و مخازن آنها پر می‌شود تا با کمبود آب مواجه نشوند.

رئیس اتحادیه نانوایان همدان با تأکید بر اینکه هیچ نانوایی به‌ علت کم‌آبی تعطیل نشده است، گفت: با کمک فرمانداری آب سالم و قابل شرب در اختیار نانوایی‌ها قرار داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد نانوایی‌های همدان به دستگاه کارتخوان مجهز هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۹۹ درصد نانوایی‌ها دستگاه کارتخوان دارند و ساعت شروع به پخت نانوایی‌ها با توجه به نخستین تراکنش آنها مشخص می‌شود بنابراین امکان تخلف نانوایی‌ها و خام‌فروشی بسیار کم شده است.

رئیس اتحادیه نانوایان همدان خاطرنشان کرد: علت شلوغی نانوایی‌ها به علت کمبود آب نیست بلکه در ساعات ابتدایی صبح و ظهر به علت مراجعه زیاد افراد، شلوغی و تجمع ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه از ۵۴۷ نانوایی در شهر همدان ۵۴۰ نانوایی مجهز به کارتخوان هستند، اظهار کرد: تخلف به صفر نرسیده اما با رصدهای بانک سپه و با توجه به تعداد کیسه‌های آرد هر نانوایی و تعداد تراکنش‌هایی که در یک روز انجام می‌دهد، برای بانک قابل کنترل است.

گلمحمدی در پایان گفت: هر نانوایی در روز ۸ تا ۱۰ کیسه سهمیه دارد و حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ نان باید پخت کرده باشد بنابراین اگر کمتر از این مقدار باشد نشان دهنده تخلف است و قابل پیگیری است که با این تفاسیر تخلفات در نانوایی‌ها بسیار کم شده است.