هاشمی طبا : چرا رییس جمهور و وزیر ورزش سکوت کرده‌اند؟ / تاج به کجا وصل است که با این همه تخلف تایید صلاحیت و رئیس فدراسیون فوتبال می‌شود؟

*مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال که صبح امروز برگزار شد توانست با کسب آراء کافی به ریاست این فداراسیون برسد. انتخابی پر حاشیه که واکنش های زیادی را نیز در پی داشته است.

* در مورد پیشینه ایشان بحث سوءمدیریت مثل روز روشن است.بر اساس قانون، قراردادهای ما باید در ایران، مطابق قوانین ایران منعقد شود ایشان رفته بلژیک و قراردادی را معلوم نیست بر چه اساس این ارقام در آن درج شده، امضا کرده و مدعی است هیچ نکته حقوقی در آن نیست.

*اگر نکته حقوقی در آن پرونده نبود که ما را محکوم نمی کردند، این قرارداد در دسترس مردم نبود که ببینند چه محتوایی داشته، تمام این تخلفات را انجام دادند و وقتی از جیب بیت المال جریمه شدند گفتند « هر کسی شکایت دارد برود شکایت کند».

*برخلاف این که این که آقای رییسی می گوید مسببان وضع موجود و بانیان وضع کنونی نباید بر سر کارها بیایند در عرصه فوتبال این اتفاق افتاد.

*مسبب ضرر میلیون دلاری و خسارتی که بی جهت به کشور ما تحمیل شد ، بر سر کار آمده، انتخاب های او ما را به باخت و حذف رسانده و حالا گردن کلفتی هم می‌کند .

هاشمی طبا : چرا رییس جمهور و وزیر ورزش سکوت کرده‌اند! / تاج به کجا وصل است که با این همه تخلف تایید صلاحیت و رئیس فدراسیون فوتبال می‌شود؟

بیشتر بخوانید :

*تصور می کنم آقای تاج روابط خاصی با برخی افراد دارد که جرات کرد کاندیداها شود و متاسفانه افراد رسیدگی کننده ایشان را تایید صلاحیت نیز کردند و بدتر از همه و صدافسوس که ریاست نیز به ایشان رسید.

*چرا وزارت ورزش و آقای سجادی ساکن نشسته و هیچ اقدامی نمی کند، امروز اگر جلوی این وضع گرفته نشود از فردا هر کسی که مسبب وضع خراب است به خودش اجازه می دهد به عرصه کار بازگردد و از همه هم طلبکار باشد .

* این انتخاب مایه تاسف است، مسئولیت کسانی که به هر دلیلی به تاج رای دادند بر گردن شان باقی می ماند.

۲۱۲۱