نگاه به ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن توسعه ای و پایدار است


نگاه به ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن توسعه ای و پایدار است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: طرح نهضت ملی مسکن بایستی متوازن و یکپارچه، البته با توجه به وضع موجود برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مهران زینلیان در هشتاد و هشتمین جلسه شورای مسکن استان هدف از برگزاری این جلسات را در وهله نخست پیشبرد فرایند طرح نهضت ملی مسکن به صورت کارشناسی و با برنامه ریزی صحیح دانست و بیان کرد: این طرح تکلیف دولت است و همه دستگاه های مربوطه بایستی تلاش و همکاری کنند تا مسکن مورد تعهد استان ساخته و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در این جلسات رویکرد تصمیم گیری بایستی کلان و در جهت بهره برداری مناسب از طرح باشد؛ از طرفی موظف هستیم نسبت به تامین خدمات مورد نیاز در طرح نهضت ملی مسکن توجه ویژه داشته باشیم چرا که به ثمر رساندن این طرح تکلیف قانونی دستگاه های مرتبط است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه نگاه ما به ساخت مسکن در این طرح، توسعه ای و پایدار است، خاطر نشان کرد: موظف هستیم طرحی کارشناسی شده داشته باشیم تا نسل های آینده دچار مشکل کمبود یا نبود خدمات مورد نیاز نباشند.

زینلیان عنوان کرد: طرح نهضت ملی مسکن بایستی متوازن و یکپارچه، البته با توجه به وضع موجود برنامه ریزی شود. باید این مهم را بپذیریم که منابع محدودی در اختیار داریم و این حقیقتی غیرقابل انکار است.

وی تصریح کرد: مهم ترین اصلی که در نظر داریم این است که نگاه ما در طرح نهضت ملی مسکن به آینده باشد اما براساس وضعیت و داشته های فعلی کار کنیم. به طور مثال در خصوص منابع آب باید در نظر بگیریم که منابع آبی محدودی در دسترس داریم؛ به همین جهت برنامه ریزی ما بایستی با توجه به منابع آبی اما کارشناسی شده باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در پایان اضافه کرد: براساس تجربیات قبلی و آنچه که قانون به بانک ها تکلیف کرده، در به سامان رساندن این طرح تامین مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است از این رو نیاز است تا دستگاه های مربوطه با بانک ها همکاری کنند تا این طرح به نحو احسن به ثمر بنشیند.