نماگر نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان یزد منتشر شد

با هدف ارایه اطلاعات و تصویری دقیق از نظام اداری و ساختاری دستگاه‌های اجرایی نماگر نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان یزد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد،  نماگر نیروی انسانی سال 1400 دستگاه‌های اجرایی استان یزد با هدف ارایه اطلاعات و تصویری دقیق از نظام اداری و ساختاری دستگاه‌های اجرایی بعنوان زیربنای هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان منتشر شد.

به نقل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، نماگر نیروی انسانی سال 1400 دستگاه‌های اجرایی استان یزد شامل 128 دستگاه اجرایی به تفکیک جنسیت، نوع استخدام و مدرک تحصیلی به استثنای دستگاه‌های انتظامی، نظامی، امنیتی و قضایی تهیه شده است.

این امر با هدف ارایه اطلاعات و تصویر دقیق از نظام اداری و ساختار دستگاه‌های اجرایی بعنوان زیربنای هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، این نماگر در قالب مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی و پس از مقایسه با اطلاعات ارسالی با آمار نیروی انسانی سال‌های گذشته دستگاه و نیز مطابقت با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات کارکنان دولت (پاکنا) راستی آزمایی شده است.

در این گزارش آمده است، تعداد کارکنان دولت در استان بر اساس آخرین آمار تا پایان سال 1400 در 128 دستگاه اجرایی جمعا 49 هزار و 899 نفر هستند که حدود 47 درصد به صورت رسمی و مابقی در قالب سایر اشکال به کارگیری اعم از پیمانی، قراردادی و … به خدمت مشغول هستند. قابل توجه است، 31 درصد نیروهای انسانی در آموزش و پرورش و 23 درصد در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و مابقی یعنی 46 درصد در سایر دستگاه‌های اجرایی خدمت می‌کنند.

لازم به ذکر است، کیفیت نیروی انسانی از نظر تحصیلات دانشگاهی در بدنه دولت رشد محسوسی داشته و شاهد افزایش نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی در استان هستیم.

همچنین 70 درصد کارکنان دولت در استان یزد لیسانس به بالا بوده و 6 درصد آنان در استان دارای مدرک دکتری هستند.

به گفته جلال عرب خردمند معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بهره‌مندی از نیروی انسانی باانگیزه و متخصص از الزامات تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در استان است.

عرب خردمند افزود: در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نظر دارد با تحلیل و آسیب شناسی وضعیت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی استان طی برنامه ششم، پیشنهاداتی را برای برنامه هفتم توسعه آماده‌سازی کند.

وی ابرازی خرسندی کرد: مقدمه این کار در سند تحولی یزد نوین با پیش بینی یک برنامه عملیاتی با عنوان ارتقای زیرساخت‎های جذب و نگهداشت سرمایه انسانی نخبه با هدف توسعه سرمایه انسانی و بهبود شاخص HDI فراهم شده است.