نقص فنی در پرواز مشهد-نجف

براساس این خبر، مسافران پرواز شماره ۷۳۱۰ که عمدتا نیرو‌های شهرداری مشهد نیز بودند از هواپیما خارج و به سالن ترانزیت فرودگاه مشهد منتقل شده‌اند.
این برای چندمین بار متوالی است که طی هفته‌های اخیر هواپیمایی سپهران دچار نقص فنی و تاخیر‌های طولانی مدت می‌شود.