نشست شورای معاونین بهزیستی استان اصفهان برگزار شد


نشست شورای معاونین بهزیستی استان اصفهان برگزار شد

نشست شورای معاونین بهزیستی استان اصفهان با حضور سیدحسین خادم‌حسینی معاون راهبری و توسعه خدمات سازمان بهزیستی، مدیر کل و اعضای شورای معاونین بهزیستی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، معاون راهبری و توسعه خدمات سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پایه‌های مدیریت تحول گفت:  مدل هفت S مکنزی، یک ابزار مفید برای تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای اهداف تعیین شده توسط یک سازمان است.

سیدحسین خادم‌حسینی افزود:  تکیه بر یک مدل کارآمد جهت دسترسی راحت به امور جاری و در حال تغییر راهگشای خوبی خواهد بود.

وی با اشاره راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی و عملکرد مثبت آن، گفت: یک بازنگری دقیق و استفاده از تجربیات همکاران می‌تواند تاثیرگذاری این مراکز را بیش از پیش نماید.

معاون راهبری و توسعه خدمات سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: مدل مکنزی، یک چارچوب برای کمک در ارزیابی هفت عنصر اصلی کسب و کار ارائه می‌دهد که برای موفقیت نیاز به تغییر یا همسو شدن دارند.

خادم‌حسینی تاکید کرد: یکی از مهمترین پایه‌ها در این مدل؛ ارزش‌ها و تعاریف بین همکاران است که باید از دانش و تجربیات همکاران سیستم استفاده کرد.

وی مزایای استفاده‌ از مدل مکنزی را در تعیین چگونگی دستیابی کسب و کار به اهداف و افزایش بهره‌وری و عملکرد مراکز مثبت زندگی بسیار موثر دانست و افزود: مراکز مثبت زندگی درگاه ارائه خدماتی است که مفاهیم آن توسط کارشناسان تخصصی تعریف می‌شود، بنابراین مدیریتی که در حوزه مراکز مثبت زندگی قرار دارد، مدیریت پشتیبانی است و فعالیت‌ها توسط معاونت‌ها تعریف و توسط واحدهای تخصصی نظارت می‌شود.

معاون راهبری و توسعه خدمات سازمان بهزیستی کشور  در پاین خاطرنشان کرد: دستیابی به یک  زبان مشترک خوب با همراهی حوزه‌های تخصصی در این مدل می‌تواند به همه ذینفعان کمک کرده تا در جهت موفقیت سازمان فعالیت کنند.