نشانه‌های افراد برونگرا چیست؟

 

IMG_20220829_135056_581

IMG_20220829_135059_164

IMG_20220829_135100_549

IMG_20220829_135103_490

IMG_20220829_135105_178