نرخ تورم مردادماه ۴۰.۱ درصد

به گزارش خبرگزاری  شادا، پیمان قربانی با اشاره به انتشار آمار نرخ تورم از سال ۱۳۱۵ توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تاکنون، اظهارداشت: بانک مرکزی همواره براساس اصول علمی و فنی آمار نرخ تورم را تهیه می کند.

وی افزود: براساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه است چراکه بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها نرخ تورم ماهانه به بیش از ۱۰ درصد رسیده بود اما تورم ماهانه تیر ماه ۴.۳ درصد و تورم ماهانه مرداد ماه ۲.۴ درصد شده است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت و خرداد صعودی شده بود در مرداد ماه مجددا نزولی شده به طوری که تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۰.۶ درصد کمتر از تیر ماه شده است.