نرخ بیکاری افزایش یافت

نسبت اشتغال در مردان در فصل گذشته نوسانات تقریبا زیادی داشته است، اما زمانی که هر فصل با فصل مشابه سال گذشته خود مقایسه می شود، می توان دریافت که این نسبت در چند فصل اخیر کاهش یافته است.

به عنوان مثال نسبت اشتغال مردان در بهار سال ۱۴۰۰ حدود ۶۳.۹ درصد به ثبت رسیده، در حالی که همانطور که در سطور بالاتر گفته شد این رقم در بهار امسال ۶۲.۷ درصد برآورد شده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر نرخ بیکاری زنان از مردان جلو زد +نمودار بخوانید.