نرخ بهره در بازار بین بانکی رشد کرد؟

 

به گزارش اقتصادنیوز، در هفته اول شهریور ماه نرخ سود بازار باز افزایش پیدا کرده و عرضه پول ثابت ماند. اتفاقی که به نظر خلاف جهت کنترل نرخ بهره در سقف 20 درصد بوده است. شنیده ها حاکی از آن است که بانک مرکزی سقف 20 درصد را شکسته و سعی در رشد چراغ خاموش سقف نرخ بهره تا مرز 21 درصد دارد.

 

دعوای ادامه دار نرخ سود

 دعوای نرخ سود در ماه های اخیر هنوز ادامه دارد. بانک مرکزی بورسی ها و بانک ها سه طیف این کشمکش بر سر تعیین نرخ سود هستند. در آمارهایی که بانک مرکزی در هفته اخیر درتابلوی خود منتشر کرده مشاهده می شود نرخ سود افزایش چراغ خاموش پیدا کرده و از سقف قبلی گذر کرده است.

چرا نرخ بهره بین بانکی کنترل شد؟

 

بنا به گزارش اکوایران، در بازارهای بین بانکی دو نرخ از اهمیت بالایی برخوردار است . نرخ سود بین بانکی و نرخ سود در بازار باز. نرخ هایی که غالبا در یک راستا حرکت می کنند. در این میان همه چیز برای تعیین نرخ بهره است. نرخ بهره بین بانکی که در اوایل تابستان مرز های جدیدی را فتح کرده بود به درخواست بورسی ها کنترل شد و دوباره پایین تر از مرز 21 درصد قرار گرفت.

دولت هم در راستای حمایت از بورس بانک مرکزی را مکلف کرده بود تا نرخ بهره بین بانکی در سقف 20 درصد قرار بگیرد. سقفی که آمارها و شنیده ها نشان می دهد آرام آرام افزایش پیدا کرده است. نخستین آمار، سقف نامحسوس 70 همت در بازار باز است.

سقف 70 همتی در بازار باز هفته های اخیر

بانک مرکزی در هفته ای که گذشت در حدود 67 هزار میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرد. پوزیشن خرید بانک مرکزی در این بازار به نوعی همان تزریق پول در بانک ها است که در هفته های اخیر همگی در نزدیکی 70 همت قرار داشته است.

این داد و ستد که پایه اصلی آن اوراق بدهی است همراه با تاریخ سررسید هفت روزه و نرخ سود معلوم است. نرخ سودی که به صورت هفتگی بانک مرکزی آن را در بازار تعیین می کند. 

این نرخ در هفته منتهی به 8شهریور ماه به سطح 21.21 درصد رسیده و تقریبا دومین رکورد را در تاریخ برگزاری بازار باز به ثبت رسانده است.

نکته آن جاست که اگر بانک مرکزی می خواهد نرخ بهره را پایین تر بیاورد نیازمند تزریق بالاتر پول در بازار باز است. ثبات بسط پول آن هم در شرایطی که نیاز بانک ها در بازار در سطح 84 همت قرار دارد به نوعی معنای کاهش عرضه و رشد نرخ سود را در بردارد. اتفاقی که در تناقض با کاهش نرخ بهره و اعمال سقف 20 درصدی برای ناین شاخص به حساب می آید.

رشد آرام نرخ بهره در بازار بین بانکی

با وجود اعتراض بورسی ها به رشد نرخ بهره بین بانکی و درخواست دولت در تعیین سقف 20 درصدی برای این نرخ در بازار بین بانکی، اما آمارهای اعلام شده از سوی این مرکز در خصوص شاخص کلیدی اقتصاد، نشان می دهد نرخ بهره در مرز 20.6 درصد در دو هفته متوالی ثابت مانده است. طبق بررسی های اماری با وجود آن که مبنای رفتار بانک مرکزی کاهش نرخ بهره بوده اما در مدت اعمال تغییر هنوز کف 20 درصد لمس نشده است.

شنیده های اکو ایران در راستای تحلیل این آمار حاکی از آن است که رشد بالای نرخ سود بازار باز که اثری فزاینده در نرخ بهره دارد به همراه کاهش تزریق پول در بانک ها، در راستای رشد سقف نرخ بهره در بازار بین بانکی است. براساس باور برخی کارشناسان، در شرایط فعلی اقتصاد و کسری مستمر بانک ها، این نرخ قرار است در سقف 21 درصد قرار بگیرد. موضوعی که برخی کارشناسان اقتصاد، از جهات تورمی برای اقتصاد کشور مناسب تر می دانند.