ناوگان حمل و نقل عمومی تهران نوسازی می شود

استاندار تهران : ایران خودرو دیزل متعهد شده است ۳۴۰ دستگاه اتوبوس را تا یک ماه آینده تحویل دهد
شهرداری تهران هم واردات ۹۰۰ دستگاه اتوبوس و تزریق فوری به ناوگان عمومی را در دستور کار دارد