نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه در رابطه با پیگیری امور زائر ایرانی بازداشت شده در عربستان

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، با ارسال نامه‌ای به حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه پیگیر آزادی یکی از زائران بیت الله الحرام که توسط نیروهای کشور عربستان دستگیر شده است، شد.

در بخشی از نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه آمده است: آقای خلیل دردمند از زائران بیت الله الحرام در حج تمتع سال جاری توسط مقامات امنیتی عربستان سعودی بازداشت و از حقوق اولیه قانونی نیز محروم است.

ضروری است به منظور رعایت کلیه حقوق قانونی نامبرده و در راستای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور دهید اقدامات فوری از طریق دولت سوئیس حافظ منافع عربستان در کشورمان اقدام عاجل به عمل آورده و نتایج حاصل را مستمرا گزارش کنند.