نامحبوب ترین وزرای رئیسی نزد افکار عمومی چه کسانی هستند ؟/ عکس

با تحلیل کلان داده‌ها در اندیشکده دیتاک، داغ‌ترین بحث‌ها و وزارتخانه‌های خبرساز، در یک سال اخیر، در شبکه‌های اجتماعی و اخبار، مشخص شدند.

دیتاک+(2)

دیتاک+(1)