ناظران فیفا و ای‌اف‌سی در هتل خواب هستند؛اینجا شبانه مجمع لغو می‌شود!

برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال باید در حضور نمایندگان AFC و FIFA برگزار می‌شد. همین موضوع باعث شده بود تا بعد از ارسال اسامی نامزدها از سوی فدراسیون فوتبال به ای‌اف‌سی و فیفا، این دو نهاد بین‌المللی نیز نمایندگان و ناظران خودشان را برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به تهران بفرستند.
نکته عجیب و جالب توجه در خصوص لغو شبانه انتخابات فدراسیون فوتبال از سوی دبیرکل فدراسیون، بی‌خبری کامل دو نماینده AFC از این اتفاق است. جایی که نمایندگان AFC که امروز صبح به تهران رسیده بودند، برای حضور به موقع در مجمع فردا در ساعات اولیه دوشنبه شب خوابیدند تا مشکلی برای حضور در این مجمع نداشته باشند.
با این حساب، دو نماینده AFC که در حال حاضر در هتل آزادی در خواب به سر می‌برند، فردا صبح در حالی با زنگ هشدار تلفن همراه خودشان برای شرکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال از خواب بیدار می‌شوند که این انتخابات لغو شده است!

251 251