ناآرامی‌ها در منطقه سبز بغداد

همزمان با ناآرامی‌ها در منطقه سبز بغداد، «صابرین نیوز» با انتشار ویدئویی از تخلیه کارمندان سفارت آمریکا به وسیله بالگرد خبر داد.