موش‌های ترانزیتی در تهران؛ ویژگی این موش‌ها چیست؟

محمد مهدی عزیزی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در خصوص موش های شهر تهران گفت: بر اساس بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بحث مبارزه با حیوانات موذی بر عهده شهرداری است، از ابتدای اسفند ۱۴۰۰ مسوولیت جانوران موذی از شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران به سازمان مدیریت پسماند شهر تهران واگذار شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با بیان این که موش ها انجام و اقسام مختلفی دارند، گفت: دو الی سه مدل موش داریم. موش خانگی، قهوه ای و موش سیاه. با موش های خانگی مشکل خاصی نداریم. دو نوع دیگر از موش ها از طریق ترانزیت به شهرها منتقل می شوند. وقتی باری جابجا می شود موش ها هم با آن ها جابجا می شود. این حیوان بسیار باهوش است و موضوعات پیچیده‌ای دارد.

عزیزی بیان کرد: موش ها کلونی در شهر تهران دارند که باید شناسایی شود. طی مکاتباتی که با مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام شد قرار است کلونی تمام موش ها را شناسایی کنیم. در حال حاضر ۵۰ هزار کلونی موش در شهر تهران شناسایی شده است اما باید امار دقیق تری از آنها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سم های مختلفی برای از بین بردن موش ها استفاده شده است، گفت: سم ها را خریداری کرده (داخلی است و بعضا از شرکت های دانش بنیان خریداری می شود) و بعد آنها را به پیمانکاران داده تا در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از آنها استفاده کنند.

۲۳۳۲۳۳