مهمترین مصوبه اولین سفر استانی رئیس‌جمهور در کمتر از ۱۰ ماه به بهره‌برداری رسید

با بهره‌برداری این طرح مشکل آب ۴میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در ۲۶ شهر و ۱۶۰۸ روستا استان خوزستان حل می‌شود
فردا جمعه و با حضور رییس جمهور این طرح ملی افتتاح می شود.