مهدی تاج دعوت برنامه فوتبال برتر را رد کرد

دقایقی قبل اما، مهدی تاج با انتشار نامه‌ای از عدم حضورش در این برنامه اطلاع داد. تاج در این نامه اعلام کرده که با توجه به اینکه در ساعت پخش این برنامه از روزهای قبل جلساتی را برنامه‌ریزی کرده که خودش میزبان آنهاست، رسم ادب به او اجازه لغو کردن این جلسات را نمی‌دهد و نظر به اینکه خودش در این برنامه شرکت نمی‌کند، امیدوار است که اصل بی‌طرفی و اخلاق حرفه‌ای در طول برنامه رعایت شود.

این درحالی است که پیشتر مهدی تاج به همراه اسدی و واعظ آشتیانی، دو تن از افرادی که برای انتخابات فدراسیون ثبت نام کرده بودند اما به دلیل ناقص بودن مدارک از حضور در مراحل نهایی بازماندند، در این برنامه حاضر شده بود و اتفاقا در آن برنامه، میرشاد ماجدی و عزیزاله محمدی شرکت نکرده بودند.