مهاجری خطاب به وزیر ارتباطات : لااقل حرفهایتان را قبلا با رئیس جمهور، یکی کنید


Nastooh Saba Newsroomطراحی و تولید: نستوه