مهاجری: این دولت لقمه‌های مردم را می‌شمارد

خاندوزی در دفاع از فروش کارتی نان گفته بود: «امروز می دانیم چه فردی از کدام نانوایی نان خریده است.» این اظهار نظر با انتقادات زیادی روبه رو شد. برخی از کاربران این سوال مطرح کردند که اطلاع محل خرید نان شهروندان چه ارزشی دارد؟

محمد مهاجری روزنامه نگار و فعال رسانه ای به این اظهار نظر به تندی واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: «دولتهای قبلی، حساب مردم را چک می کردند و پولهای شان را می شمردند؛ این دولت، پیشرفته تر شده لقمه های مردم را می شمارد!»

مهاجری: این دولت لقمه‌های مردم را می‌شمارد!