منع قانونی برای بازگشت دستیار محبوب اسکوچیچ

از عصر روز شنبه شایعه ای در فضای مجازی مبنی بر حضور مجدد کریم باقری در کادر فنی تیم ملی مطرح شد در حالی که فدراسیون فوتبال هیچ گونه تصمیم گیری در این رابطه نداشته است.

شایعه حضور باقری در ترکیب کادر فنی تیم ملی در شرایطی مطرح شده که طبق قانون این کار امکان پذیر نیست چون وی با باشگاه پرسپولیس قردرداد دارد به همین دلیل باقری نمی تواند همزمان با دو قرارداد در فوتبال ایران فعالیت کند.

زمزمه حضور دوباره باقری در تیم ملی از مدتها قبل مطرح بود ولی به دلیل اینکه وی با پرسپولیس قرارداد مالی امضا کرد و حاضر به فسخ آن نشد قادر به همراهی تیم ملی در مسابقات رسمی نیست.

منابع خبری در فدراسیون فوتبال نیز این موضوع را تائید کردند تا مشخص شود ماجرای حضور کریم باقری در اردوی تیم ملی در اتریش صحت ندارد و صرفا یک جریان سازی بی پایه و اساس بوده است.

بیشتر بخوانید:

257 258