منابع طبیعی مانعی برای توسعه بخش معدنی آذربایجان غربی

وی با اشاره به اینکه صدور مجوزها با پشتوانه علمی باید باشد، تصریح کرد: در ۲ماهه گذشته از ۱۰۱مورد درخواست استعلام اکتشاف تنها یک مورد استعلام مورد موافقت قرار گرفت.

سرتیپی بابیان اینکه در طی یکسال اخیر در حوزه معادن ۴۷فقره پروانه بهره برداری از معادن صادر شده است، اظهار کرد: در این مدت با صدور این تعداد مجوز به طور مستقیم برای ۳۵۹نفر شغل ایجاد شده است.

وی یادآور شد: در این مدت ۴۵فقره پروانه اکتشافی برای محدوده های جدید صادر شد.

انتهای پیام