ملاک‌های صلاحیت‌های معلمی تدوین شده است

محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس درباره رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش، نظرات خود را در چند مرحله به صورت مکتوب به وزیر آموزش و پرورش تقدیم کرد. همچنین در جلسات هم نقطه نظرات خود را بیان کرده است. 

وی ادامه داد: پاره‌ای از نظرات در مرحله اول که مرحله استقرار بود، مورد توجه قرار گرفته است اما بعضی از نظرات هم باقی مانده است که در مرحله ارتقا مورد توجه قرار گیرد.

امانی طهرانی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط خاصی که در کشور بین معلمان وجود دارد و تعجیلی که وجود دارد و تأخیری که در اجرای این قانون هست، زمینه برای اینکه تمام منویات مربوط به کیفیت کار معلمی در رتبه‌بندی بتواند مورد توجه قرار گیرد، هم‌اکنون فراهم نیست.

وی ادامه داد: لذا فاز اولیه که فاز استقرار است با یک نگاه تعجیل در اجرا پیش خواهد رفت و امیدواریم در مرحله‌های بعدی که ارتقای رتبه‌هاست، به تدریج این قانون به صورت مؤثرتری بر کیفیت یاددهی و یادگیری کشور تأثیر مثبت بگذارد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: ملاک‌های روشنی در باب صلاحیت علمی معلمان، صلاحیت پداگوژیک یا علم و هنر یاددهی ـ یادگیری و صلاحیت‌های عمومی معلمان در ارتباط با وظایف شغلی خودشان مدنظر داریم؛ همچنین در تولیدهای کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش این موضوعات بارها مورد بررسی قرار گرفت و خروجی‌های ارزشمندی هم دارد.

انتهای پیام/