ملاقات دلار دولت و ملت

در بازار رسمی هم قیمت درحال صعود است. در بازار پیچیده که دلار نیما به صورت آهسته و پیوسته در حال افزایش است. دلار متشکل هم ۲۰۰ تومان بالای آخرین نرخ دیروز بوده و به ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. معامله‌گران به طنز می‌گفتند دلار دولت و دلار ملت به هم نزدیک شدند. 

معامله‌گران نسبت به تنش عراق و بازار ارز چه نگاهی دارند؟