مغازه‌ پریموس و چراغ علاءالدین فروشی در بازار تهران

photo_۲۰۲۲-۰۹-۰۵_۱۰-۵۸-۲۰

photo_۲۰۲۲-۰۹-۰۵_۱۰-۵۸-۱۵

photo_۲۰۲۲-۰۹-۰۵_۱۰-۵۸-۱۸