معزی مدیر ارتباطات دفتر رییس جمهور دوازدهم : این اقرار رئیسی ، گامی مثبت بود

معزی ، مدیر ارتباطات دفتر رییس جمهور دوازدهم نوشت:

همواره گام اول در حل هر مشکلی، پذیرش آن مشکل است. اینکه پس از مدت‌ها نفی وجود هر گونه اشکالی در کیفیت اینترنت، امروز رییس دولت سیزدهم به آن اقرار و البته دلیل را به کاستی‌های دولت قبل حواله داده است؛ به طور کلی، یک گام مثبت رو به جلو ارزیابی می‌شود.

البته توضیح تفصیلی در رد ادعاهای اخیر دولتمردان دولت سیزدهم، در باب علل افت چشمگیر کیفیت اینترنت در یکسال اخیر، در مصاحبه azarijahromi@ با پادکست سکه (اپیزودهای ۱ و V۲) sekkepodcast@ آمده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، توجه به خواست عموم مردم و رفع اختلالات اینترنت است.

معزی : این اقرار رئیسی ، گامی مثبت بود

معزی : این اقرار رئیسی ، گامی مثبت بود

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰