معاون رئیس جمهور از ترور جان سالم به در برد + فیلم

 تصاویر منتشر شده مردی را نشان می‌دهد که با اسلحه پر می‌خواهد از فاصله نزدیک به رییس‌جمهوری پیشین آرژانتین شلیک کند، اما اسلحه عمل نمی‌کند.