مصلای امام خمینی میزبان نمایشگاه «سلام» و اجتماع بزرگ اربعینی‌ها


دانلود قسمت جدید یاغی