مصطفی تاجزاده به بیمارستان منتقل شد

فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاجزاده، از انتقال او به بیمارستان خبر داد.

به گفته محتشمی‌پور، تاجزاده در تماس تلفنی با او اعلام کرده به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان بقیه‌الله منتقل شده است.

همسر تاجزاده از قول او اعلام کرد قرار است با حضور وکیل خود لایحه دفاعیه بنویسد.