مشکلات صدور چک در معاملات ملکی چیست؟

در برخی موارد در معاملات ملکی چک به عنوان ثمن معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد و در اغلب موارد چک تحت عنوان چک بیعانه، چک ضمانت تنظیم سند و غیره استفاده می‌‎شود. در این مطلب به موضوع صدور چک در معاملات ملکی می‌پردازیم.

IMG_20220815_174717_884

IMG_20220815_174720_950

IMG_20220815_174724_567

IMG_20220815_174726_996